NIJHOF & WESTERHOUD Onderzoek ongewenste omgangsvormen en seksuele intimidatie

ALS GEDRAG OVER EEN GRENS GAAT

Soms doen zich op de werkvloer problemen voor op het gebied van integriteit en omgangsvormen. Bij signalen van grensoverschrijdend gedrag is het cruciaal om doortastend te handelen. Daarbij zijn er verscheidene mogelijkheden tot interveniëren, onder andere een goed gesprek tussen betrokkenen, mediation en het doen van (extern) onderzoek. Het is in het belang van alle betrokken personen – de klager, de beklaagde, de zakelijke & privéomgeving – en de organisatie zelf om snel tot een zorgvuldige en duidelijke aanpak te komen.
 
Wij hebben ons gespecialiseerd in het doen van onderzoek naar signalen of klachten van ongewenst gedrag. Wij voeren onderzoek uit naar (seksuele) intimidatie, machtsmisbruik en overige vormen van grensoverschrijdend gedrag in corporate en publieke omgevingen. Wij hebben specifieke ervaring met complexe onderzoeken binnen organisaties waar de te onderzoeken kwestie al in het publieke domein zichtbaar is, of juist daar waar strikte discretie geboden is.

HOE WERKEN WIJ

Vroegtijdig meedenken

Graag denken wij zo vroeg mogelijk in het proces mee over de aard en ernst van de vermoedens of aantijgingen, de onderzoekbaarheid daarvan, of de mogelijkheid van een andere interventie dan onderzoek. Wij helpen met het opzetten van een strategie en het adviseren over de (crisis)communicatie met alle betrokkenen.

Waken voor overreactie

Wij werken bij onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag op basis van een heldere visie. Wij zien dat signalen van ongewenst gedrag binnen organisaties vaak een overreactie teweegbrengen. De #Metoo-beweging heeft deze reflex versterkt.  De heftige reacties maken dat het vraagstuk zich binnen korte tijd afspeelt in het juridische domein of in de media, terwijl er een heel scala aan andere – vaak betere – oplossingsrichtingen links blijven liggen. Dit zorgt voor hoogoplopende emoties, vroegtijdige veroordelingen en veel schade aan reputaties. In het vinden en uitvoeren van die alternatieve oplossingsrichtingen ligt onze kracht.

Zorgvuldige en duidelijke aanpak

Bij iedere casus is onze eerste focus binnen het onderzoek: ‘Wat is de beste strategie om in beeld te krijgen wat er aan de hand is?’. Daarbij hanteren we een duidelijke route en zorgvuldige aanpak waarbij alle betrokkenen zich gezien en gehoord voelen. Ook in persoonsgerichte onderzoeken werken wij met een systemische blik.  Hoor- en wederhoor, verantwoordelijkheid van alle betrokkenen, duidelijke aanpak en open communicatie zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Feiten en tevens betekenisgeving

Bij het in kaart brengen van wat er aan de hand is gaat het allereerst over de feitelijke en waarneembare gebeurtenissen. In tegenstelling tot wat men vaak denkt, lopen daar de lezingen van de betrokkenen in de meeste gevallen in hoge mate parallel. Daarnaast staat ook betekenisgeving centraal. Wat beweegt de betrokkenen ertoe te handelen zoals gedaan hebben en welke betekenis geven zij aan hun eigen of andermans handelen?
 
Door zowel de gedragingen, als de intenties en percepties te wegen aan de hand van het vigerende normenkader en de context waarin deze gedragingen zich hebben voorgedaan, kan er, indien gewenst een beoordeling plaatsvinden.
 
Door het onderzoeksproces op deze manier in te richten ontstaat er bij alle betrokkenen draagvlak, inzicht en in sommige gevallen zelfs heling. Aan de hand van een duidelijke rapportage kan onze opdrachtgever besluiten welke vervolgstappen aan de orde zijn. Dat kan een juridisch traject zijn, maar dat is in onze ervaring in veel gevallen niet nodig.

OVER NIJHOF EN WESTERHOUD

2020_irene_zw

Irene Nijhof is eigenaar van Nijhof Teamadvies. Zij is een ervaren adviseur op het gebied van crisisbeheersing & onzekerheidskunde met een achtergrond in sociologie en organisatieantropologie.
Zij heeft jarenlange ervaring op het gebied van integriteitsonderzoeken binnen de publieke en private sector. Irene is nieuwsgierig en heeft een onderzoekende houding waarbij zij warme interesse heeft naar het wereldbeeld van de ander. Zij is in staat snel en scherpzinnig te analyseren, vanuit een onafhankelijke en principiële grondhouding.

035 205 75 88

2020_marcel_nijhof_westerhoud

Marcel Westerhoud is partner van EBBEN Partners. Hij is een gelouterd onderzoeker met een gevoel voor de menselijke maat. Met zijn ruime ervaring met een breed scala aan onderzoeksinstrumenten weet hij snel door te dringen tot de kern.

Marcel houdt het hoofd koel en het oog op de bal in complexe en dynamische situaties. Hij staat sterk in zijn schoenen, is creatief en pragmatisch bij het zoeken naar oplossingen als de situatie daarom vraagt.

marcel@nijhofwesterhoud.nl
06 122 699 24

2020_marcel_nijhof_westerhoud

BLOG

Vier verkeerde uitgangspunten voor onderzoek naar ongewenst gedrag

Het onderwerp ongewenste omgangsvormen heeft zich in een aantal jaren van een #metoo-tweet ontwikkeld tot een perfect storm waarbij de geest in de afgelopen maanden definitief uit de fles lijkt. De onthullingen en schandalen buitelen over de voorpagina’s. Zomaar een greep: The Voice, Ajax, Volt en Jan Fabre bij onze zuiderburen. Als onderzoeker die de afgelopen 15…

Lees verder

Laten we het klein houden

Bij een signaal van ongewenst gedrag is de eerst reactie vaak: laten we het klein houden. Deze natuurlijke reflex werkt vaak averechts. De beste actie is om te kiezen voor een duidelijke en zorgvuldige aanpak in een veilige onderzoeksomgeving. Alleen dan houd je het zo klein als mogelijk is.

Lees verder

WAAR KUNT U ONS VINDEN?

Nijhof&Westerhoud

Nassaulaan 25
1213 BA Hilversum
E-mail: info@nijhofwesterhoud.nl
Telefoonnummer: +31 (0)35 205 75 88

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Klachtenregeling Nijhof&Westerhoud

Nijhof&Westerhoud streeft naar de hoogste kwaliteit bij het uitvoeren van haar (onderzoeks-)werkzaamheden. Toch kan het gebeuren dat een belanghebbende bij een onderzoeksopdracht ergens niet helemaal tevreden over is of een suggestie heeft om onze dienstverlening te verbeteren. Laat het ons weten zodat er iets mee gedaan kan worden. Lees hier meer over onze klachtenregeling.